FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

८०/८१ 08/03/2023 - 15:18

कवाडी माल वस्तुको निकासी करको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

८०/८१ 08/03/2023 - 15:15

Invitation for sealed quotation.

७९/८० 12/08/2022 - 07:57

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ||

७९/८० 09/29/2022 - 15:20

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना !

७९/८० 09/28/2022 - 12:35

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना !!

७९/८० 09/12/2022 - 12:01 PDF icon CCI09112022_0007.pdf

कवाडी माल वस्तुको निकासी करको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

७९/८० 08/14/2022 - 16:53 PDF icon CCI08142022.pdf

Invitation for sealed quotation for the procurement of Sanitary Pad

७८/७९ 05/03/2022 - 15:24

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ||(तेस्रो पटक प्रकाशित)

७८/७९ 08/18/2021 - 14:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(२०७८/०३/१८) !!!

७७/७८ 07/02/2021 - 10:21

Invitation for sealed quotation for the procurement of Sanitary Pad

७७/७८ 06/10/2021 - 13:33

Invitation for sealed quatation for the procurement of Mini Power tiller(02-2077/78))

७७/७८ 06/02/2021 - 17:06

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना !!!!

७७/७८ 02/23/2021 - 04:57

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना २०७५/०३/२४

७५/७६ 07/10/2018 - 11:04 PDF icon बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf

वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

७४/७५ 03/18/2018 - 16:58 PDF icon Notice of Pole for BRM.pdf