FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. १०

वडा अध्यक्ष : विरेन्द्र कुमार बुढा मगर

सम्पर्क नं. : ९८५७६६६११०

वडा सचिव : बोम बहादुर बुढा मगर 

सम्पर्क नं. : ९८६१८४१७७४

Ward Contact Number: 
9857666110