FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ Wednesday, August 5, 2020 - 12:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ Wednesday, August 5, 2020 - 12:11 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ Wednesday, August 5, 2020 - 12:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियाेजन ऐन २०७६ ७६/७७ Wednesday, August 5, 2020 - 12:09 PDF icon विनियाेजन एैन २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्रको २०७५ ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:53 PDF icon स्थानीय राजपत्रको २०७५.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:53 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:52 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:52 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
शिक्षा कार्यविधी ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:51 PDF icon शिक्षा कार्यविधी.pdf
शिक्षा कार्यविधी प्रथम सम्सोधन सहित ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:51 PDF icon शिक्षा कार्यविधी प्रथम सम्सोधन सहित.pdf
विपद ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७४ ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:50 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७४.pdf
वडिगाड गाउँपालिका स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:49 PDF icon वडिगाड गाउँपालिका स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:48 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:47 PDF icon गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
कृषी ऐन, २०७५ ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:46 PDF icon कृषी ऐन, २०७५.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ Monday, October 1, 2018 - 17:45 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन).pdf
विनियोजन ऐन वडिगाड गा पा ७५।७६ ७५/७६ Monday, June 25, 2018 - 19:06 PDF icon विनियोजन ऐन वडिगाड गा पा ७५।७६.pdf
आर्थिक ऐन वडिगाड गा पा ७५।७६ ७५/७६ Monday, June 25, 2018 - 18:56 PDF icon आर्थिक ऐन वडिगाड गा पा ७५।७६.pdf