FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१को नीति कार्यक्रम, योजना र बजेट (रातो किताब)

८०/८१ 08/18/2023 - 15:02 PDF icon red book final.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/26/2023 - 12:51 PDF icon Niti tatha karyakaram 2080-81.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/८१को बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रम

८०/८१ 06/25/2023 - 17:21 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०८०.pdf

बडिगाड गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/८०को प्रथम त्रैमासिकको आय व्यय विवरण |

७९/८० 11/09/2022 - 16:25 PDF icon CCI11092022 (1).pdf

आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

७९/८० 06/28/2022 - 14:55 PDF icon niti tatha karyakram final.pdf

बडिगाड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८-७९

७८/७९ 06/24/2021 - 17:30 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७८-०७९.pdf

बडिगाड मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तिम प्रतिवेदन

७७/७८ 12/15/2020 - 16:42 PDF icon बडिगाड_मध्यमकालीन_खर्च_संरचना_अन्तिम_प्रतिवेदन_1.pdf

बडिगाड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८

७७/७८ 07/13/2020 - 11:44 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८.pdf

वडिगाड गा पा को आ व ७५।७६को वजे़ट वक्तब्य एव योजनाहरु

७५/७६ 06/25/2018 - 19:05 PDF icon वडिगाड गा पा को आ व ७५।७६को वजे़ट वक्तब्य एव योजना हरु.pdf

वडिगाड गा पा को आ व ७५।७६को योजनाहरु

७५/७६ 06/25/2018 - 19:03 PDF icon वडिगाड गा पा को आ व ७५।७६को योजना हरु.pdf

वडिगाड गा पा ७५।७६ का करका दरहरु

७५/७६ 06/25/2018 - 18:58 PDF icon वडिगाड गा पा ७५।७६ का करका दरहरु.pdf