FAQs Complain Problems

समाचार

बडिगाड गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन

Read More

कार्यपालिका बैठक

Read More

बडिगाड गाउँपालिका -५ खौलार बजारको दृश्य

Read More

बडिगाड गाउँपालिका -२, खर्बाङ बजारको दृश्य

Read More

गुल्मी जिल्लासंग जोडिने सक्न्यारको झोलुङ्गे पुल

Read More

Audio Notice Board Dial
1618-068-620061

  • नेपालमा ७४४ स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साविकका दगातुन्डाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचौर, भिमगिठे, रणसिंहकिटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर वडिगाड गाउँपालिका बनाइएको हो । यस गाउँपालिकाको कूल जनसंख्या ३०,९०६ रहेको छ । यसको क्षेत्रफल १७८.६८ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । यस गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको ग्वालीचौर गाविसको खार बजार भन्ने स्थानमा राखिएको छ । यस गाउँपालिकालाई १० वडामा विभाजन गरिएको छ । यस गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गल्कोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला उत्तरमा ढोरपाट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ ।

    गण्डकी प्रदेश अन्तरगत बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्येको एक वडिगाड गाउँपालिका साविकका ७ गा.वि.स हरु ( दगातुन्डाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालिचौर, भीमगिठे, रणसिंहकिटेनी र दर्लिङ) मिलेर १० वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको छ। 

बडिगाड गाउँपालिकाको एक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९/०८०)का महत्वपुर्ण उपलब्धिहरुको वृतचित्र ||

सूचना तथा समाचार

पदाधिकारीहरु

अध्यक्ष
9857629126 / 9857666099
gandakithapa126@gmail.com
उपाध्यक्ष
9857645922 / 9857666100
vcbrm100@gmail.com

पदाधिकारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
फोन:
9857676444
muktakpaudyal231@gmail.com
सूचना अधिकारी
फोन:
९८५७६२२४८०
vdcjaljala@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
फोन:
९८४९६५८१६६
nishanadhikari5@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- बडिगाड गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१.योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको लागि आबेदन 

२. स्वीकृत लागत अनुमान 

३.वडा कार्यालयको योजना सम्झौता गरिदिने बारेको सिफारिस 

४.सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको रोहबरमा भएको उपभोक्ता सिटी/अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि

५. संघसंस्था, समुह, क्लब, समिति आदी जस्ता अधिकारिक संस्थाद्वारा कार्यन्वयन गरिने योजना भए सोहि समितिलाई आमभेलाले अनुमोदन गरेको निर्णय प्रतिलिपि

६. समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

७. भौतिक पूर्वाधार बाहेक अन्य कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- एक घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५०० देखि रु ३०,०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.व्यवसाय नविकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन 

२. सक्कल व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- स्थानीय तहको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र
२. अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि
३. पतिपत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति
४. केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- स्थानीय तहको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र
२. दुलाह-दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियम बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन

२. बाआमाको नागरिकता

३. अस्पतालको सिफारिस

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र। २. व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । ३. आफ्नै घर भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात । ४. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि । ५. दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र र आमा वा बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । २. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । ३. विवाहित महिलाको हकमा पति / आमा / बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । ४. चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ( विधार्थिको हकमा ) । ५. विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ( विवाहिताको हकमा) । ६. बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । ७. २ प्रति फोटो । ८. कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस । ९. प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि ।

Location of Our Office